Welkom bij Studenten Unie Nederland

SUN is een pluriforme studentenvereniging die de nadruk legt op tolerantie, het bieden van een breed perspectief en de bereidheid om samen te komen met verschillende politieke, etnische en culturele achtergronden.

Wat is onze visie?

 SUN baseert haar visie vooral op de overlevering van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.): ‘De beste onder jullie is diegene die de hele mensheid dient’. (Bron: Ad-Daraqutni)

Hiermee willen wij dienstbaar zijn voor de gehele samenleving zonder enig onderscheid te maken in ras, etniciteit of religie. SUN beoogt een hoge positie op de maatschappelijke ladder voor studenten. De hoge positie wordt bepaald door de gelijke kansen die eenieder aangeboden krijgt, waarbij SUN haar uiterste bijdrage levert.

De studenten bepalen met hun hedendaagse keuzes de koers van de samenleving in de toekomst. Als studentenvereniging streven wij ernaar om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie en ze op deze manier klaar te stomen voor de maatschappij.

Bestuursleden
Leden
Achterban

Het Bestuur

Voorzitter                          Ferhat Dursun


Vice-Voorzitter                 Nagihan Öztürk


Secretaris                          Sümeyye Yaşar


Penningmeester              Ömer Sarıçiçek


Public Relations              Şehit Can Karadağ

Abdulkadir Inan


Educatie                            Ayşe Kurnaz


Acquisitie                          Zeliha Ulaş


Workshops                        Numan Köse


Algemene Bestuursleden   

                                            Rabia Özdemir

                                           Betül Bircan