SUN begeleidt jaarlijks tientallen leerlingen bij het maken van een studiekeuze. Uit onderzoeken is gebleken dat heel veel jongeren moeite hebben met het maken van een studiekeuze. Veelal resulteert dit in een verkeerde studiekeuze. Bovendien wordt een leerling bij zijn overgang geconfronteerd met vele zaken die hij/zij niet kent. Uiteindelijk maakt een nieuwe student zijn studie niet af door gebrek aan motivatie of door andere redenen. Dit kost de universiteit heel veel tijd en de overheid kapitaal.

Wij zien het een van onze verplichtingen om een leerling, samen met zijn/haar school, te informeren over de moeilijkheden en mogelijkheden die er bestaan op een universiteit. Samen met de mentoren en leerlingen bezoeken wij open dagen van de universiteit om daar de stands af te gaan. Daarbij worden de juiste vragen gesteld. Wij zijn al een paar jaar bezig en zien dat dit een positief effect heeft op de leerling als wij zien dat de overgang soepel verloopt en de studie beantwoordt aan de verwachtingen.