Naast grootschalige activiteiten vinden wij het ook belangrijk dat de student extra informatie opdoet over onderwerpen en vakgebieden die buiten zijn studie vallen. Dit studiejaar zijn wij begonnen met het aanbieden van lessen voor de VU-studenten.

Voordat er bepaald wordt wat er zal worden aangeboden houden we een enquête onder de (bestuurs)leden. Het is belangrijk dat er een bepaalde behoefte is. Wij merken dat er een aantal populaire onderwerpen zijn. Naast de populaire onderwerp kijken wij ook naar de minder populaire onderwerpen die op de langere termijn handig kunnen zijn.

Een aantal onderwerpen die we behandelen zijn: democratie, wetscholen en communicatiemethoden, minderhedenbeleid. Daarnaast bieden we ook lessen aan die de vaardigheden zullen verbeteren op het gebied van: presenteren, besturen, debatteren, etc.

De lessenreeks duurt 10 weken en heeft niet meer dan 15 deelnemers. Zij gaan intensief aan het werk.