2013-09-30 15.29.59Studenten Unie Nederland (SUN) is uitgenodigd voor de 10de Internationale jongerenbijeenkomst georganiseerd door Islam. Deze bijeenkomst is gehouden in de hoofdstad Tirana van Albanië op 21 september tot 26 september 2013. Meer dan 50 studentenorganisaties, afkomstig van verschillende continenten, waren aanwezig om het thema: ‘’Common Past, Common Future: The Balkans’’ te bediscussiëren.

De participerende organisaties binnen het Balkan gebied presenteerden hun aandachtspunten die vooral moslim jongeren/ studenten ervaren. Deze punten waren zowel religieus als politiek van aard en kunnen geen oplossing realiseren en verbeelden totdat verschillende groepen binnen het gebied elkaar accepteren en respecteren. Nog steeds ervaren Bosniërs druk vanuit Serviërs als het neerkomt op religieuze identiteit. Dit beïnvloedt ook de studenten in Bosnië waar de meeste van hen minimaal één oorlogsslachtoffer in de familie kent.

De val van de communisme in Albanie heeft voor een identiteitscrisis bij de bevolking gezorgd. Dit systeem, dat tot 1991 stand hield en geen enkele religie erkende, heeft de moslims zeer moeilijk gemaakt om te leven en praktiseren als moslim. Na 91 zijn er langzamerhand organisaties ontstaan die religie stimuleren en de bouw van zowel kerken als moskeeen worden met het jaar meer.

Als IGMG en SUN vertegenwoordiger heeft Ömer Karaca dit evenement bijgewoond en is belast met het voordragen van de speech met als onderwerp: ‘’Relation between The Netherlands and Balkan countries.” In deze speech heeft onze vertegenwoordiger updates gegeven over de gaande Screbrenicarechtszaak en de diplomatieke rol van Nederland binnen het balkangebied.

De conclusie van de bijeenkomst:

De organisaties binnen het balkangebied willen samen met andere internationaal georiënteerde organisaties activiteiten organiseren om zodanig een band te vormen en deze weer verstevigen. Als SUN houden wij regelmatig contact met studentenverenigingen in Albanië (en alle andere verenigingen) om in de toekomst gezamenlijk programma’s te organiseren.