Op donderdag 4 juni 2015 organiseert Studenten Unie Nederland voor alle literatuurliefhebbers de tweede bijeenkomst van de reeks literaire avonden: “Önden Giden Devrimciler”. Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we de gedichten van de beroemde Turkse dichter en schrijver Cahit Zarifoğlu behandeld.

Dit keer zullen wij ons richten op de Palestijnse dichter en schrijver Mahmoud Darwish, “de levensadem van het Palestijnse volk, de welsprekende getuige van ballingschap en ontvreemding”. Darwish kreeg talrijke onderscheidingen voor zijn literair oeuvre en ontving in 2004 de Grote Prins Claus Prijs. Op 4 juni zullen wij gezamenlijk zijn gedichten bestuderen en gezamenlijk erover praten. Het zal een bijeenkomst worden waarin wij van iedereen inbreng verwachten om er zo een geweldige en interactieve bijeenkomst van te maken.
Datum: donderdag 4 juni
Locatie: Vrije Universiteit lokaal HG-01A32
Aanmelden via info@studentenunie.nl