Op zaterdag 29 maart 2014 werd er een lezingenreeks georganiseerd met dhr. Okumus als gastspreker. ‘Wat is de echte boodschap van de Koran?’ en ‘Malik bin Nabi’ waren de twee hoofdonderwerpen die de revue passeerden. Op een interactieve manier werden de twee onderwerpen besproken met een kleine gezelschap. Met deze activiteit werd er gelegenheid gegeven aan de deelnemers om op een verdiepende manier meer kennis te vergaren omtrent de onderwerpen.