Datum en tijd
Woensdag 3 oktober van 18:45 inloop tot 21:15 afsluiting

Plaats
Hogeschool InHolland
Wildenborch 6 (te Diemen) ‘RPP’ zaal

Gastspreker(s)

  • Prof. dr. Ahmet Akgündüz

Inhoud

Zoals je weet is de maand Ramadan aangevangen. Wat deze maand bijzonder stelt is dat het vasten in deze maand een van de zuilen van de islam is. Daarom is het belangrijk dat moslims in deze bijzondere maand de familie en vriendschapsbanden extra aan trekken. Elkaar uitnodigen, elkaar bezoeken en samen het vasten verbreken zijn belangrijke momenten voor moslims. Bijeenkomen voor iftaar is ook een gelegenheid voor interculturele dialoog en begrip.

Uit dit belang heeft SUN ook dit jaar een iftaar georganiseerd op woensdag 3 oktober en hierbij ben jij van harte welkom! Het iftaarprogramma wordt gehouden op de hogeschool InHolland te Amsterdam/Diemen.

Op deze avond is Prof. Dr. Ahmet Akgunduz, rector van de islamitische universiteit Rotterdam, ook uitgenodigd. Hij zal een lezing geven over het Ottomaanse Rijk en hoe de Ramadan was in die tijd. Daarnaast zal een optreden van de Groep Kardelen (muziekgroep) plaatsvinden die lof liederen ten gehore zal brengen. Naast de lofliederen van de Groep Kardelen kun je ook genieten van de Semavi-optreden. Bovendien zal er op deze avond rozensiroop uitgedeeld worden dat behoort tot de rituelen van het Ottomaanse Rijk. Kortom, op deze avond zul je een korte reis maken door het Ottomaanse Rijk!

Programma

Het iftaarprogramma ziet er als volgt uit:

18.45-19.00 Inloop
19.00-19.10 Opening/welkomstwoord
19.10-19.20 Recitatie uit de heilige koran
19.20-20.00 Iftaar maaltijd
20.00-20.30 Lezing prof. dr. Ahmet Akgunduz (voertaal Engels)
20.30-21.00 Voorstelling
21.00-21.15 Afsluiting

Gaarne reserveringen voor 1 oktober indienen. Voor meer informatie en/of reserveringen kun je bellen met dhr. M. Gülkara op 06-38341571 en/of mailen naar iftaar@studentenunie.nl.

SUN wenst je een gezegende en een succesvolle Ramadan vol vergiffenis toe. Hopelijk neem je de gelegenheid om deel te nemen aan deze avond!!!