Het programma Social Media, georganiseerd in samenwerking met Tempo- Team, is gehouden op de Vrije Universiteit door Tommy Thomassen en medecollega Maaike Altenburg. Tijdens deze bijeenkomst werd vanuit recruitersoog naar social media gekeken. Het aandachtspunt was wat men beter niet kan posten of uploaden op Social Media dat van invloed kan zijn op een GO na een solliciatie. Het eerste deel was de do’s en dont’s op Social Media waarna het tweede deel een interactieve karater kreeg. In dit deel kreeg het publiek te maken met verschillende sollicitatiemanieren als de ‘’Elevator Pitch”. Een aantal deelnemenrs kregen de gelegenheid om zich voor het publiek te pitchen waarbij leerzame als zeer amuserende beelden naar voren kwamen.

Het programma werd beëindigd met een verloting van een iPad-mini. Wij wensen de winnaar heel veel plezier met dit student must have!