Datum en tijd
15 september 2006

Plaats
Amsterdam

Aantal bezoekers
± 20 studenten

Doelstelling
Een van onze doelen was om de nieuw georganiseerde SUN- vrouwenleden in onze programma te zien. In het verleden werd de openingsactiviteit eentonig waargenomen door sommige leden binnen SUN. Wij als commissie van deze activiteit wilden een ‘’spectaculaire’’ start maken met allerlei vernieuwingen zoals een uitnodiging voor lofliederengroep Safak en een recitatie van een imam uit De Heilige Koran. Dit alles en nog meer.

Beschrijving
Het programma is begonnen rond 19.10 uur met een recitatie uit de Koran door dhr. Eraslan Gungor en is beëindigd rond 20.30 met een afsluitingswoord van dhr. Ahmed Said Karakan. Het programma werd gepresenteerd door dhr. Erkan Yesil.
Helaas kon één van de uitgenodigde gastheer Huseyin Bundar niet deelnemen. Dit was te wijten aan een misverstand met de communicatie en begrip. Helaas voor ons, omdat sommigen heel erg gewild was om naar de lezing van deze geliefde heer te luisteren. Hij zou een lezing geven over hoe wij als jongeren te werk kunnen gaan, om de mensheid beter te dienen en te stimuleren op het gebied van de religie en het onderwijs. Maar gelukkig verving dhr. Osman Pakoz de taak door een lezing te geven over de denkwijze (onwetendheid) van mensen op aarde. Deze beargumenteerde en verduidelijkte deze heer met de hadith’s van de profeet Muhammed (v.z.m.h.). Ook werd er aandachtig geluisterd naar de lofliederen, die Grub Safak zong.