Ambassadeurschap is een term die in de eerdere jaren van SUN is gebruikt om de achterban op een lokale manier te versterken. Op vrijdag 26 september 2014 is deze term wederom gebruikt om dezelfde doelstelling te realiseren. Er is een bijeenkomst georganiseerd om met een aantal potentiële ambassadeurs te bespreken hoe dit project in het studiejaar 2014-2015 een invulling kan krijgen. De aanwezigen waren het bestuur, de potentiële ambassadeurs en als gastspreker dhr. Yusuf Altuntas.

De opening van de bijeenkomst werd middels een Kor’aanrecitatie gedaan. De verzen 54, 55, 56 van de hoofdstuk Az-Zumar werden door Ibrahim Soysal gereciteerd.
Na de opening werd de planning van het programma doorgenomen. Ook vond er een kennismakingsronde plaats waarbij de aanwezigen elkaar beter konden leren kennen.
Na de kennismakingsronde leidde dhr. Yusuf Altuntas verder de bijeenkomst en bracht de aanwezigen op de hoogte van de oprichting en de doelstellingen van SUN.
Daaropvolgend informeerde hij de aanwezigen over het ambassadeurschap.
Op een interactieve manier vertelde de heer Altuntas welke kenmerken een ambassadeur dient te hebben en wat een ambassadeur betekent voor een organisatie. Het is van belang dat een ambassadeur op een lokale manier een organisatie kan promoten en een bijdrage kan leveren door de achterban van de organisatie te versterken. Relevant is ook dat de ambassadeur een relatief groot netwerk heeft en hierdoor vele verschillende personen kan bereiken.

Het programma eindigde met een Kor’aanrecitatie en werd het hoofdstuk Al-Asr gereciteerd.
Onder genot van eten en drinken is de bijeenkomst met conversaties tussen het bestuur en de deelnemers afgesloten.