Datum en tijd

12 december 2006 tussen 16.00 en 22.00

Plaats

Den Haag, Haagse Hogeschool

Gastspreker(s)

  • Geen

Aantal bezoekers

Ongeveer 700 bezoekers

Beschrijving

In samenwerking met ‘Multi-potentials’ heeft SUN haar banenmarkt avond gerealiseerd.Het aandeel van SUN was het promoten van deze banenmarkt en informeren van de gasten over de arbeidsmarkt. SUN heeft haar achterban gemobiliseerd om deel te nemen aan deze evenement.

Een groot organisatie waar grote bedrijven aan mee hebben gedaan. Om een paar op te noemen: PWC, KPMG, ABN AMRO, AGIS, SHELL. Onze bestuursleden hebben contact gelegd met de vertegenwoordigers van deze bedrijven. Als SUN haar band met de bedrijven goed in handen houdt kan SUN in de toekomst voor haar leden makkelijker voor een stageplaats/baan zorgen.

SUN had een stand waarbij de aanwezigen geïnformeerd werden over stageplaatsen/banen op de arbeidsmarkt. Verder werd er informatie gegeven over SUN. De heren hebben voornamelijk over het belang van een studentenvereniging verteld, dat het belangrijk is om als student lid te zijn van een ‘erkende’ studentenvereniging’ die actief is voor haar leden.