DSC_0476

Na de afgelopen gebeurtenissen is er een zichtbare toename van islamofobie in Europa en ook in Nederland. Studenten Unie Nederland heeft met deze lezing geprobeerd de vraagstukken die onder andere uit recente gebeurtenissen naar voren zijn gekomen te benaderen vanuit een sociologische en politieke perspectief.

De lezing, waarbij Prof. Dr. Thijl Sunier en Roemer van Oordt als gastprekers aanwezig waren, is begonnen met een prachtige Qor’anrecitatie van Raşit Uygun. Hij heeft een stuk uit de Soerah Al Hoedjoerât (De Kamers) gereciteerd, waarin de nadruk op respect voor andere volkeren en mensen wordt gelegd. Na de hartverwarmende en betekenisvolle Qor’anrecitatie heeft Ömer Karaca, voorzitter van Studenten Unie Nederland, het woord genomen. In zijn welkomstwoord heeft Ömer Karaca de toenemende moslimhaat aangekaart en wijst hij erop dat we ons moeten afvragen waar de grens van de vrijheid van meningsuiting ligt.

De antropoloog Thijl Sunier, hoogleraar Islam in Europese samenlevingen aan de Vrije Universiteit, is zijn verhaal begonnen met de woorden “Misschien toch maar een kopje thee drinken?”. Deze woorden vatten zijn verhaal heel mooi samen. Prof. Dr. Sunier heeft duidelijk gemaakt dat vele mooie initiatieven van moslims in de schaduw van negatieve incidenten komen te staan. Volgens Thijl Sunier moeten we stoppen met de overdaad aan theorieën en verklaringen en moeten we in plaats daarvan met elkaar een kopje “Turkse” thee drinken, want op langere termijn moeten we het als samenleving met elkaar doen.

Zo hebben wij gehoor gegeven aan de advies van de heer Thijl Sunier en Turkse thee klaargezet voor de pauze, zodat de deelnemers een kopje thee met elkaar konden drinken.

Roemer van Oordt, politicoloog en onderzoeker, heeft het onderwerp vanuit een politiek perspectief benaderd. Roemer van Oordt heeft door middel van uitgevoerde onderzoeken aangetoond dat de toename van het aantal moslims en moskeeën in Nederland jammer genoeg te verwaarlozen is. “De angst van PVV dat Nederland volledig wordt geïslamiseerd doordat moslims op onze kosten Nederland met al die moskeeën tot hun eigen huis verbouwen’ is dus niets meer dan theatraal gebrachte drogreden. Om met z’n allen iedere vorm van discriminatie te bestrijden en te werken aan een gezamenlijke toekomst moeten we het wij-zij denken doorbreken. Hierbij moet de overheid de moslims het broodnodige gevoel geven dat zij niet alleen oog heeft voor hun plichten en verantwoordelijkheden, maar ook staat voor hun rechten en integriteit”, aldus Roemer van Oordt.

Na de afloop van de lezing hebben de gastsprekers het edict van Bosnië uitgevaardigd door Fatih Sultan Mehmet II, dat bekend staat als de eerste gecodificeerde Mensen Rechten verklaring, uitgereikt gekregen.