Datum

29 mei 2007

Plaats

Hogeschool InHolland te Diemen

Gastspreker(s)

  • Prof. Dr. Cees Dekker
  • Rabbijn Raphael Evers
  • Imam Zekeriya Budak
  • Pandit Aniroedh Parag

Aantal bezoekers
Circa 180 studenten

Beschrijving
Op dinsdag 29 mei 2007 werd door SUN in samenwerking met de Joodse studentenvereniging IJAR, de Christelijke studentenvereniging CSFR en de Hindoese studentenvereniging HSFN een conferentie georganiseerd dat over evolutietheorie ging.

Deze thema stond centraal binnen de jaaragenda van SUN, omdat veel leden in afwachting waren van dit onderwerp. Deze activiteit werd georganiseerd in de aula van Hogeschool inHolland te Diemen. De activiteit was een groot succes geworden aangezien het SUN was gelukt om de grootste fysicus van Nederland, nl Prof. Dr. Cees Dekker naar deze activiteit te brengen. Hiernaast waren er nog 3 andere gastsprekers vanuit 3 verschillende religieuze achtergronden. Vanuit het Jodendom kwam Rabbijn Raphael Evers. Hij is een van de bekendste in Nederland op het gebied van Joodse theologie. Tevens is hij de rector van het Nederlands- Israëlitisch seminarium. Dat is een instituut waar Joodse theologen worden opgeleid. Vanuit de Islam was dhr. Zekeriya Budak aanwezig. Hij is Imam en geestelijk verzorger. Tevens is hij voorzitter van SPIOR, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Vanuit Hindoeïsme was dhr. Aniroedh Parag aanwezig. Hij is een pandit die bij een Shri Krisna mandir in Den Haag lessen geeft over het Hindoeïsme.

Er was veel belangstelling voor dit activiteit omdat de onderwerp een heel gevoelige onderwerp is waar veel mensen niet over durven te praten. Vanwege de multiculturele organisatie was de avond ook heel kleurrijk. Er waren mensen van allerlei religieuze, culturele, etnische afkomst aanwezig.