Datum en tijd

14 en 26 april 2007 van 18:30 tot 21:30

Plaats

ROC ASA te Amsterdam-Noord

Gastspreker(s)

 • Mohammed Sini
 • Zeliha Simsir
 • Fatma Kose
 • Ekrem Karadeniz
 • Rasit Bal

Aantal bezoekers

In totaal 150 leerlingen en ouders

Beschrijving

We hebben het steeds over kansarme jongeren in de achterstandswijken. De (allochtone) jongeren presteren niet goed op school. Het merendeel van deze jongeren volgt het VMBO en in veel gevallen verlaten ze hun school zonder diploma. Dit is een groot probleem! Wat zijn de kansen die ze dan mislopen? Hoe kunnen wij, als samenleving, ervoor zorgen dat ze alsnog een belangrijk doel voor ogen hebben? Waarom is er sprake van een onderwijsproblematiek? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Komen ouders tekort, de leerkrachten of zelfs misschien het onderwijssysteem?

Als antwoord op deze vragen hebben we twee panels georganiseerd waarbij deze problemen besproken worden. De panelleden, ouders en leerlingen geven hun mening over de problemen op school, het onderwijs en de plaats die de leerlingen hebben in de maatschappij.

Panel 1: 14 april 2007

Tijdens het panel hebben we verschillende stellingen gehanteerd waarop de panelleden konden reageren. De panelleden gaven eerst hun eigen visie over de stellingen. Daarna hadden de andere panelleden de mogelijkheid om daarop te reageren. Vervolgens werd er vanuit het publiek gereageerd met een vraag of werd er juist gediscussieerd. De volgende stellingen werden gehanteerd:

 1. Autochtone leraren geven te weinig aandacht aan de allochtone leerling
 2. Autochtone leraren geven vaak een laag schooladvies ondanks er goed gescoord wordt voor de Cito-toets
 3. Huiswerkbegeleiding moet een standaard uur zijn voor de leerlingen
 4. Thuisproblemen hebben een negatief effect op de schoolprestaties.
 5. Slechte schoolprestaties is een gevolg van ouders die te weinig aandacht schenken aan hun kinderen
 6. Als ouders te hoge verwachtingen hebben van hun kinderen, door ze bijv. te dwingen om hoger te studeren werkt dat averechts.
 7. Autochtone leraren zouden meer moeten weten van de culturen van hun allochtone leerlingen.

Panel 2 op 26 april:
Hoe kunnen we voor meer betrokkenheid van ouders zorgen?
Taal vormt een drempel voor de allochtone ouders om meer betrokken te worden de school. Veel ouders komen zelfs niet op rapportbesprekingen. Een ander probleem is de uitbuiting van allochtone ouders in medezeggenschapsraden of besturen. Ze worden meestal genegeerd.
Een oplossing voor meer betrokkenheid van ouders kan gestimuleerd worden als een medewerker van de school die bijvoorbeeld Turks spreekt de Turkse ouders belt om aanwezig te zijn bij een activiteit of een bespreking.

Wat moeten we als gemeenschap/ouders/leerkrachten doen om de leerlingen te motiveren?
De leerlingen dienen bewust gemaakt te worden wat de gevolgen zijn van het behalen van een diploma. De vooruitzichten moeten duidelijk en specifiek uitgelegd worden. Sociale controle door de gemeenschap heeft ook invloed. Hiernaast zijn rolmodellen in de omgeving van de leerling van groot belang. Als de leerlingen voorbeeldfiguren in hun buurt hebben worden ze meer gemotiveerd.

Hoe kunnen we de leerkrachten op de hoogte brengen van culturele aspecten?
Met wederzijds respect moeten we als gemeenschap proberen om zonder vooroordelen elkaar proberen te begrijpen.

Wat zijn de redenen van ongemotiveerde leerlingen?
Te veel computerspelletjes op de markt. Gemakkelijk toegang tot technologie en internet. Ouders die niet praten over onderwijs en schoolzaken en geen begeleiding geven. Verkeerde vrienden.

Wat moet de rol van de ouders zijn op gebied van onderwijs?
– Navragen van de gang van zaken.
– Meedenkend
– Aanwezigheid bij besprekingen en activiteiten op school
– Regels thuis voor het maken van huiswerk.

Conclusie beide panels
Uit de reacties van de panelleden en de aanwezigen blijkt dat er bijna in alle kanten iets mis gaat. Zo is bijvoorbeeld over de jongeren; jongeren zijn niet bewust van het belang van studeren, ze hebben geen hoge doelen in het leven en zijn ze niet gemotiveerd. Maar ook over de ouders: Ouders moeten hun kind(eren) vanaf de geboorte goed opvoeden en in de gaten houden maar ze weten vaak niet hoe ze dat moeten aanpakken. Het komt er op neer dat ouders betrokken moeten zijn bij het leerproces van hun kind(eren).
De leerkrachten weten weinig tot niets af van de culturele achtergrond van een leerling van buitenlandse afkomst, leerkrachten moeten een training volgen over de culturen, normen en waarden van de leerlingen.
Om steeds aan te wijzen op de verantwoordelijkheden van deze drie groepen kunnen er activiteiten georganiseerd worden op verschillende gebieden.

Ouders betrokkenheid stimuleert de leerling om beter te presteren op school. Ouders kunnen meer betrokken worden als er medewerkers zijn die dezelfde taal spreken. Voor ouders die heel goed spreken moet het aantrekkelijk worden om actief te zijn in besturen en medezeggenschapsraden. Dit kan als ze geaccepteerd worden door de groep autochtonen.

Categorie├źn: Studiejaar 2006-2007