The last prohpet

Na alle gebeurtenissen die zich in 2015 hebben afgespeeld, en alle vooroordelen omtrent de Islam en haar Profeet heeft Studenten Unie Nederland besloten een programma te wijden aan ‘The Last Prophet & His Message’. In het nieuws van het jaar 2015 stonden de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en in Europa centraal met als gevolg de negatieve aandacht rondom de Islam en moslims.

In dit tijdperk waarbij de beeldvorming een enorme invloed heeft op de omgang van burgers onderling heeft Studenten Unie Nederland besloten om een positieve geluid te laten horen. Het positieve geluid dat wij wilden laten horen, ondanks alle commotie en negatieve aandacht, was dat wij trots zijn dat we moslim zijn. Het belangrijkste doel van deze lezing was dat de deelnemers kennismaken met de Islam en de rol van de Profeet erin. Met deze lezing hebben wij geprobeerd de Islam en onze Profeet op een objectieve manier aan de deelnemers te presenteren. Een ander belangrijk doel van de lezing is het duidelijk maken dat de Westerse Media een verkeerd beeld geeft van de Islam en onze Profeet dor onjuiste berichtgeving.
Op maandag 13 april 2015 zijn er honderden deelnemers komen opdagen in de grootste collegezaal van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onze host George Arakel maakt een interactieve start aan het rijke programma. De lezing was bedoeld voor iedereen ongeacht religie, afkomst of achtergrond. Er zaten een aantal niet-moslim deelnemers in de zaal, die lieten blijken dat zij het erg interessant vinden om meer over de Islam en onze Profeet te leren.

Nadat Arakel geslaagd was om een fijne sfeer te creëren, heeft de voorzitter Ali Harmanci zijn welkomstwoord gehouden. In zijn welkomstwoord kaartte de heer Harmanci het belang van deze lezing aan en hoe beeldvorming bijdraagt aan de gevormde meningen. Ook gaf hij aan dat SUN met deze lezing iedereen uitnodigt om de laatste Profeet en zijn boodschap aan de mensheid (beter) te leren laten kennen. Het programma is verder gegaan met de Kor’aanrecitatie van Rasit Uygun.  De verzen 40 tot en met 47 van de soerah Al- Azhaab werden gereciteerd. Na de recitatie nam Aziyme Akgun, woordvoerder van Moskeetour het woord om de deelnemers te informeren over haar initiatief. Zij gaf aan dat er aan het einde van de lezing een loting zal plaatsvinden om een van de vrouwelijke deelnemers gratis van een moskeetour te voorzien.

Onze eerste gastspreker Yassin ElForkani hield een veelbelovende betoog over de Islam. ElForkani behandelde het verhaal van Profeet Adam (a.s.) en van de verschillende profeten volgens het Islamitisch perspectief. Na zijn pakkende inhoud konden de deelnemers tijdens de pauze, onder het genot van een drankje en verschillende meze’s, alle informatie laten bezinken. Tijdens de pauze hebben de deelnemers daarnaast kennis gemaakt met het bestuur en ontstonden er aangename gesprekken.

Na de pauze ging de tweede gastspreker Tasneem Sadiq verder in op het onderwerp over de laatste Profeet. Sadiq vertelde over het leven van de Profeet en hoe de Profeet zich opstelde tegenover mensen die het niet eens waren met de Islam.

Na zijn interessant betoog werd het woord wederom aan Aziyme Akgun gegeven om de uitslag bekend te maken. Om de boodschap van de Laatste Profeet nog beter in kaart te brengen citeerde Arakel de afscheidsspeech van de Profeet voor de deelnemers.

Het programma werd afgesloten met een korte interview met de voorzitter Ali Harmanci, presentator George Arakel, gastsprekers Yassin ElForkani en Tasneem Sadiq en enkele deelnemer.